Ticari Elektronik İleti İzni

Kaşif Gündoğdu (“Kashif Sofa”) tarafından https://kashifsofa.com/ web sitesi aracılığıyla yeni ürünler, hizmetler ve kampanyaların tanıtımı, reklamı, promosyonu ve özel günlerin kutlanması amaçlı bültenler, iletiler gönderilmesine, Kashif Sofa ile paylaşmış olduğum eposta ile benimle iletişime geçilmesine, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde ticari elektronik ileti gönderilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde Kashif Sofa tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.Language