Rutil Kuvars Kolye

Altın, elmas, rutil kuvars kolye

24k (21.88 g.)

Elmas (0.25ct)

Rutil Kuvars (11.26 g.)

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
Categories,

Altın, elmas, rutil kuvars kolye

24k (21.88 g.)

Elmas (0.25ct)

Rutil Kuvars (11.26 g.)